Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.nanukclothing.com

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, v prípade výmeny tovaru za iné číslovanie prípadne za iný tovar nás, prosím, kontaktujte na: servus@nanukclothing.com)

 

 

Komu:  NANUKc s.r.o.
Sídlo: Tŕnie 82, 962 34 Tŕnie

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

—Dátum objednania/dátum prijatia ……………………………………………………………………………………………………………..

 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa ………………………………………………………………………………………………………………….

 

—Adresa spotrebiteľa………………………………………………………………………………………………………………

 

—Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………………………………………………

 

– Peňažné prostriedky za tovar si želám zaslať na adresu/číslo účtu (*) …………………………………………………………………………

 

 

—Dátum ……………………………….

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

X