VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.nanukclothing.com

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, v prípade výmeny tovaru za iné číslovanie prípadne za iný tovar nás, prosím, kontaktujte na: serus@nanukclothing.com)

 

 

Komu:  NANUK s.r.o.
Sídlo: Tŕnie 82, 962 34 Tŕnie

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

—Dátum objednania/dátum prijatia ……………………………………………………………………………………………………………..

 

—Meno a priezvisko spotrebiteľa ………………………………………………………………………………………………………………….

 

—Adresa spotrebiteľa………………………………………………………………………………………………………………

 

—Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ……………………………………………………………

 

– Peňažné prostriedky za tovar si želám zaslať na adresu/číslo účtu (*) …………………………………………………………………………

 

 

—Dátum ……………………………….

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Cart Title
//
Your cart is currently empty  
0
//